Stichting Informatie over Maatschappelijke Problemen rond Occulte Stromingen

NIEUW: Rulof; Ariel Kane; satanisme; Eckankar; AMORC; Silva; Amway; Jackins; Findhorn; Ching Hai

Naar site map
Agenda; SIMPOS openbare bijeenkomsten
Onze publikaties

Welkom! Wilt u een lezing of discussie over New Age, sekten, enz., organiseren, neem dan kontakt met ons op:
Koppenhinksteeg 2; 2312 HX Leiden, Nederland
IdeeŽn voor verbetering van deze web site zijn hier welkom; of hier

e-mail NedStat Rating

Other languages: Bahasa Indonesia Bahasa Indonesia
English English
Svenska Svenska

Informatie over de volgende stromingen (uitvoeriger index hier):

Algemeen Adi Da (Da Free John) Aetherius Society AMORC
Amway Ananda Church Antroposofie Asatru
ASK-Inc. Astrologie Aum Shinrikyo Avatar
Alice Bailey Bhagwan (Osho) Brahma Kumaris Carlos Castaneda
De Celestijnse Belofte Ching Hai Deepak Chopra Cirkel van Licht
Eckankar Esoterisch Hitlerisme Fiat Lux Findhorn
Gemrod Foundation Graalsbeweging Gurdjieff Trutz Hardo
Hare Krishna Louise L. Hay Heaven's Gate Terri Hoffman
Humanistische Partij David Icke Holistisch Centrum Isis Jomanda
C.G. Jung Ariel/Shya Kane Landmark League of Rights
Lectorium Rosicrucianum Maharishi Mahesh Yogi Maitreya (Creme) Master Path
Mazdaznan Marlo Morgan Menselijke Universele Energie Movement of Spiritual Inner Awareness
Neo-heidenen Neuro Linguistisch Programmeren Nieuwe Akropolis Numerologie
Oibibio Orde van de Zonnetempel Ordo Templi Orientis Piramidespelen
Prinses Irene Raël Re-evaluation Counseling Wilhelm Reich
Rozenkruisers Jozef Rulof Sai Baba Satanisme
School voor Filosofie (MacLaren) Scientology Silva Method Spiritisme
Summit Lighthouse Taiwan UFO sekte Telekinese Telepathie
Theosofie UFO's Universal Church (Leach-Lewis) Universelles Leben
VPM Neale Donald Walsch Wicca Witte Broederschap

omhoog Terug naar de bovenkant van dit document
Informatie over de maatschappelijke terreinen:

Antisemitisme Bouwen Democratie Dieren
Drugs Ecologie Economie Extreem rechts
Geheime diensten Gezondheid 'Groene' partijen Homoseksuelen
Huisvesting Inheemse volken Justitie Kernenergie
Kunst Landbouw Migranten Milieu
Onderwijs Politie Racisme Radio
Seksueel misbruik Sport Strijdkrachten Televisie
Uiterst rechts Vorstenhuizen Vrouwenbeweging Wonen

Alle informatie, bereikbaar via deze site, is voor verantwoording van de betreffende auteurs

omhoog Terug naar de bovenkant van dit document
Waarom SIMPOS?

Zie hiervoor ook:

 • SIMPOS: "Een betere wereld niet voorspellen, maar mogelijk maken!" en:
 • Interview uit de Nijmeegse StadsKrant, juni 1997

  Aanleiding tot de oprichting van SIMPOS was het vak Ďrassenkunde' op de (antroposofische) Vrije Scholen. Dit is echter onderdeel van een bredere problematiek. Behalve antroposofie zijn er meer occulte stromingen, vaak met min of meer verwante ideeŽn; veelal kan men de wetenschappelijke onhoudbaarheid ervan aantonen.

  Naast racisme komen bijvoorbeeld ook anti-democratische autoritaire ideeŽn soms voor in deze stromingen; zie de banden van de ĎEcologische Beweging' (echtpaar Vleer; A. Vierling), en van de Rozekruisers van Mr. Lier met de Centrumpartij, en de ideeŽn van de Bhagwan-aanhanger Rudolf Bahro in Duitsland.

  Nodig is onderzoek naar de samenhang in de geschiedenis van verschillende occulte stromingen, en naar hun ideeŽn over maatschappelijke kwesties. Deze ideeŽn willen wij kritisch toetsen; en er voor zorgen, dat de toetsingsresultaten tot een maatschappelijke discussie leiden. Zo wordt zelfstandig nadenken bevorderd.

  Middelen

 • artikelen in de pers, en verdere publiciteit
 • organisatie, in samenwerking met anderen, van lezingen en discussiebijeenkomsten. Het thema hangt mede af van wat mede-organisatoren, bijvoorbeeld met het oog op plaatselijke omstandigheden, willen
 • contacten met verwante organisaties in het buitenland

 • Jaarverslag over 1996 van SIMPOS
 • SIMPOS survey 1996-1999
 • Mislukte spionagepoging van Centrumpartij'86 in SIMPOS
  omhoog Terug naar de bovenkant van dit document

  Komende openbare bijeenkomsten met SIMPOS inbreng

 • Vrijdag 14 April 2000, 8 u.30: European Social Science History Conference, Vrije Universiteit, De Boelelaan 1105 Amsterdam, lezing door Herman de Tollenaere: Religious aspects of extreme Right politics. From Theosophy to 'folkish Germanic' neo-paganism in twentieth century Europe and North America
  omhoog Terug naar de bovenkant van dit document

  Wat zijn occulte stromingen?

  door Herman de Tollenaere

  De woorden occultisme en esoterisme zijn verbreid sinds 1856; sinds de Franse katholieke priester Constant (schrijvend onder het pseudonym 'Eliphas Levi'), die ook in toverkunst geloofde. Constant had invloed op latere stromingen, zoals theosofie.

  Het woord occultus betekent in het Latijn verborgen. Men zegt, dat achter de gewone wereld een verborgen wereld zit; met andere natuurwetten, dan de wetenschap kent. Als je goed mediteert, zou je bijvoorbeeld kunnen vliegen. Occult, geheim, is ook het tegendeel van openbaar. Het occulte is voor ingewijden, niet voor de grote massa. Vaak gaat dit samen met elite-ideeŽn, ook over de maatschappij.

  Er zijn nu honderden occulte stromingen, met allerlei verschillen en overeenkomsten. SIMPOS definiŽert occulte stromingen als die stromingen, die zijn ontstaan uit negentiende eeuws spiritisme en theosofie.

  Volgens hun uitgangspunt is de mens in wezen geestelijk. Zo voorspelt De Celestijnse Belofte van de Amerikaan James Redfield, dat mensen in de toekomst geen eten, drinken, en sex meer nodig hebben. In het tijdschrift Anthroposophie stond: ĎDe fysieke voortplanting van de mensheid moet ophouden. De mens moet weer naar de vergeestelijkte toestand terug keren.' Dit vond ook de groep Heaven's Gate in Amerika. Volgens hen is het menselijk lichaam een container. De ziel verblijft maar tijdelijk in zo'n container.

  Verder hebben occulte stromingen in het algemeen drie kenmerken. Ten eerste geloven ze in karma en reÔncarnatie. Dan denk je misschien aan hindoeÔsme of boeddhisme. Maar er zijn nogal wat verschillen tussen karma en reÔncarnatie in India, en in occultisme in bijvoorbeeld Nederland. Zo kan in India een mens als dier reÔncarneren. En volgens Westers occultisme niet.

  Heel kort gezegd, betekent de leer van karma: als je iets goeds overkomt, komt dat door je goede daden in het verleden, mogelijk in een vorig leven. En als je bijvoorbeeld ziek bent, of arm, dan zou je in een vorig leven wel eens slechte dingen gedaan kunnen hebben. Personen hebben hun eigen karma. Volkeren schijnen hun eigen nationale karma te hebben. In de praktijk in Nederland nu vat men het karma-idee vaak samen in twee korte zinnen: eigen schuld, dikke bult; en: toeval bestaat niet.

  Ik zal een voorbeeld geven, hoe het karma-idee tegenwoordig werkt. Op TV bij Catherine Keyl in december 1996 was een uitzending over verschillende religies. Daar zat een ex-manager van AKZO. Hij vertegenwoordigde de New Age.

  Daar vertelde een vrouw, hoe haar ouders stierven toen zij 18 jaar was. De ex-AKZO New Age-aanhanger reageerde hierop met: ĎVolgens de leer van karma en reÔncarnatie in de New Age kiezen kinderen zelf hun ouders, uit wie ze geboren willen worden. Je leven gaat, zoals het gaat, omdat je het zelf zo wilt. Ook bij jou. Jij hebt gekozen voor ouders, die vroegtijdig sterven.'

  Na het horen van dit antwoord kon de vrouw nog uitbrengen: ĎIk? De dood van mijn ouders gewild!?' Toen zakte zij huilend in elkaar.

  En dan noemen ze esoterische stromingen soft. Zulke stromingen kunnen juist hard zijn. Niet alleen tegen individuen, ook maatschappelijk.

  Een tweede veel voorkomend kenmerk van occulte stromingen is geloof in buitenaardse wezens. Soms zijn dat duivels, soms juist goede goden of engelen. Ruimtevaart zou al heel lang bestaan Volgens de antroposoof Rudolf Steiner reisde driehonderd jaar geleden Boeddha naar de planeet Mars.

  Er zijn allerlei wezens, die alleen helderzienden kunnen waar nemen. Zo als kabouters, zonnegeesten, en maangeesten. Vergeet de boomgeesten niet. Prinses Irene in Nederland, en Prins Charles in Engeland, zetten regelmatig een boom op met bomen.

  Een derde kenmerk is astrologie. Uit de astrologie komt het idee van het waterman- of Aquarius-tijdperk, de New Age. Die gaat aanbreken. Volgens Elizabeth Teissier, de astrologe van de Telegraaf, is het Aquarius-tijdperk zelfs intussen al aangebroken, in 1996.

  James Redfield van De Celestijnse Belofte, spreekt van een tijdperk van opkomst van spiritueel bewustzijn. Dan kan je vragen: moet je wel zo entoesiast als Redfield zijn, over alle vormen van hedendaagse spiritualiteit?


  omhoog Terug naar de bovenkant van dit document
  E-mail: jwgroot@xs4all.nl of stelling@xs4all.nl of hermantl@stad.dsl.nl

  Meld mij als deze bladzij vernieuwt

  Klik hier
  ē Powered by Netmind ē
  statistieken
  Skeptic Ring Home
  What is this?
  Journey around
  the Skeptic Ring

  [Next Site]
  [Prev Site]
  [Random]
  [List Next 5]
  [List All Sites]

  Meld mij als zoekwoorden op deze bladzij komen
   
  Klik hier
  Powered by NetMind