Maçonnieke encyclopedie-Kinderen van Hiram

KINDEREN VAN HIRAMDEEL I , DE WORTELS VAN DE VRIJMETSELARIJ
DEEL II, DE VRIJMETSELARIJ BIJ ONS
DEEL III DE VRIJMETSELARIJ ZOALS ZE IS


HOOFDSTUK I, DE GEBOORTE VAN DE VRIJMETSELARIJ
De "geschiedenis" volgens Anderson
Van Vitruvius tot Christopher Wren
Erfgenamen van de metselaars?
Beroepsgilden in evolutie
Hoe het er in Engeland toeging

HOOFDSTUK II, DE WARE GESCHIEDENIS VAN DE ENGELSE VRIJMETSELARIJ
De ware vader van alle vrijmetselaars.
De historische context.
Londen, stad van clubs en sociŰteiten.
De alchimie van het succes.
De historische context.
Londen, stad van clubs en sociŰteiten.
De alchimie van het succes.
VRIJMETSELARIJ EN THE¤SME, DE¤SME, AGNOSTICISME EN ATHE¤SME THE¤SME:
Een genootschap in relatieve peis en vrede.
HOOFDSTUK III, DE VRIJMETSELARIJ IN FRANKRIJK
Charles Radclyffe, eerste vrijmetselaar in Frankrijk
Daar is de hertog van Wharton weer.
De "Grand Lodge" verschijnt ten tonele.
Logestichters en logebeschermheren.
Naar een bestendige vestiging.
Eerste vervolgingen.
De eerste Franse grootmeesters.
Een "katholieke" ombuiging.
De stichting van de "Grand Orient de France".
Bestendige groei tot aan de revolutietijd.
De bestuursfuncties in een obedientie
HOOFDSTUK IV, HET VERHAAL VAN DE HOGE GRADEN
Een ingewikkelde geschiedenis.
Le chevalier de Ramsay.
Het moderne quiŰtisme.
Ramsay en het quiŰtisme.
De verdere levensloop van Ramsay.
"Le Discours de Ramsay".
Een nieuwe oorsprong voor de vrijmetselarij.
Het begin van de "Schotse" graden.
De grote inflatie.
Pernety, Martines, Saint-Martin en Willermoz.
Een excentriek onder velen: Chevalier de Beauchaine.
Het latere leven van de hoge graden.
Waarom de hoge graden?
De grote mystificatie.
Hoge graden: hoogromantisch.
MAăONNIEKE TIJDREKENING
DE VRIJMETSELAARS AAN TAFEL

DEEL II, DE VRIJMETSELARIJ BIJ ONS

HOOFDSTUK V, DE EERSTE EEUW VAN DE VRIJMETSELARIJ IN ONZE GEWESTEN
Een trage start.
Markies de Gages, "vader" van de vrijmetselarij in onze gewesten.
Loges en logeleden.
Jozef II grijpt in.
Een onschuldige gezelligheidsvereniging.
HOOFDSTUK VI, VAN LIBERALISME EN ANTICLERICALISME NAAR MILITANTE VRIJZINNIGHEID
Napoleon, de redder.
Schuilnamen
In de Belgische provincies.
Koning Willem en prins Frederik.
Groeiende kerkelijke tegenstand.
Het onafhankelijke Belgie.
Definitieve breuk met de Kerk.
Artikel 135 verdwijnt.
Doorgedreven politisering.
De "Opperbouwmeester" verdwijnt.
De grote interne verdeeldheid.
Tot aan de Eerste Wereldoorlog.
Logeleden tot aan de Eerste Wereldoorlog.
Vlamingen in de Tempels.
Nieuwe strijd met de Kerk.
Het interbellum.
De "Judeo-mašonnerie".
De schandaalsfeer.
De oorlogstijd.
De recrutering in vogelvlucht.
Vlaamse literatoren sieren de kolommen.
HOOFDSTUK VII, METSELEN IN ALLE RICHTINGEN: VAN 1944 TOT VANDAAG.
Op zoek naar internationale erkenning.
Het hopeloze misverstand.
De Grootloge van Belgie.
De Reguliere Grootloge van Belgie.
Gemengde vrijmetselarij: de voorgeschiedenis.
De gemengde loges "Droit Humain".
De Belgische Vrouwengrootloge.
Een moeilijk te overzien geheel.
HOOFDSTUK VIII, BELGISCHE VRIJMETSELAARS NU.
DE VRIJMETSELARIJ IN BELGIE
Het dagelijks leven van een vrijmetselaar.
Professor Leo Apostel (░1925-1998) beschreef dit als volgt:
Het Grootoosten van Belgie.
Het Grootoosten in Vlaanderen.
Samenstelling.
Logetypes en Logeleden.
Politici, journalisten en professoren.
De "bouwstukken".
Een spiegel van de mašonnieke belangstelling.
Vrijmetselarij en onderwijspolitiek.
Vrijmetselarij en politiek.
politieke ordewoorden?
C.L.I.P.S.A.S.
De paramasonnieke organisaties.
Actie voeren in de "profane" wereld.
De Belgische Grootloge.
"Regulier maar niet erkend".
Samenstelling en werking.
"Bouwstukken" .
De Belgische Federatie "Le Droit Humain".
De Belgische Vrouwengrootloge.
De broederkringen.
De Reguliere Grootloge van Belgie.
Vrijmetselarij in Vlaanderen.
De obedienties voor de hoge graden.
De logemoza´ek.

DEEL III DE VRIJMETSELARIJ ZOALS ZE IS

DE "REGULIERE" BLAUWE VRIJMETSELARIJ IN DE WERELD
Figuren:
HOOFDSTUK IX DE ORGANISATIE VAN DE VRIJMETSELARIJ NADER BEKEKEN.
Een onbekend terrein.
De obedienties
"Soevereine" loge versus obedientie.
Aantal obedienties in de wereld.
De soevereiniteit van de obedienties.
De graden.
De hoge graden.
Hoge graden op het continent.
De Aloude en Aangenomen Schotse Ritus.
De Gerectificeerde Schotse Ritus.
Orde van Memphis-Misraim.
Opperraden: geen "supermasonnerie".
De riten.
HOOFDSTUK X, HET GEHEIM
DE MAăONNIEKE AFKORTINGEN.
Vrijmetselarij: geen geheim genootschap.
De geheime tekenen zijn algemeen bekend.
De geheime ceremonies en ritualen zijn bekend.
De vrijmetselarij bewaart geen geheimen.
Het geheim van het lidmaatschap.
Voor-en tegenstanders van het geheime lidmaatschap.
Argumenten voor en tegen het geheim.
Propaganda Due.
De Italiaanse democratie onder zware druk.
Gelli dynamiseert de P2.
Denktank of subversieve organisatie?
Gevaren moeten erkend worden.
Gevaarlijke infiltraties?
Politie in de Tempel.
Toenemende druk.
Ook Belgische risico's?
Het onmededeelbare geheim.
HOOFDSTUK XI, DE KINDEREN VAN HIRAM
Het verhaal van Hiram.
De mythe en de betekenis ervan.
De kandidaat.
De initiatie tot leerling-vrijmetselaar.
Gezel, de tweede stap.
Het decor.
Wie kan vrijmetselaar worden?
Een verdeelde familie.
Broedertwisten.
De broederschap in de werkplaats.
De doelstellingen.
HOOFDSTUK XII, DE VRIJMETSELAARS EN DE KERKEN
Een pauselijke veroordeling.
De argumenten voor de veroordeling.
Van veroordeling naar werkelijkheid
Diepe wortels in syncretisme
De onverzoenlijke strijd.
Titanen vechten het uit.
Het begin van een dialoog.
Een Vlaamse zoektocht naar oecumene.
Het naleve idealisme.
Van vijandschap naar dialoog.
De Kerk bevestigt haar standpunt.
De levenden en de doden.
De protestantse houding.
"Zichtbare duisternis": de Anglicaanse houding.
Het rapport voor de Synode.
Is evolutie mogelijk?
Godsdienst of geen godsdienst?
Een mogelijke inspiratiebron: de serviceclubs.
Een "neutrale" vrijmetselarij?
Een mogelijke evolutie.
Op weg naar vreedzaam samengaan?
VRIJMETSELAAR, MIJN BROEDER, MIJN ZUSTER
Tijd om te besluiten.
Het gelijkheidsideaal.
De evangelische inbreng.
De onbereikbare gelijkheid.
De broederlijkheid.
De grondslagen en principes.
De mašonnieke utopie.
Een bescheidener realiteit.
Vrijmetselaar, mijn broeder, mijn zuster.
Een ultiem getuigenis.