Encyclopedie-B

De Maconnieke Encyclopedie zoekt


Een ogenblik !

BIDEGAIN,
BIELEFELDER RING,
BIELLELD, JAKOB FRIEDRICH FREIHERR V.
BIENE, BIENENKORB,
BIENFAISANCE MAÇONNIQUE
BIERBAUM, OTTO JULIUS,
BIJOU
BINDE.
ANTI-VRIJMETSELARIJ 1998
CANADA
BIRCH-HIRSEIFELD, FELIX VICTOR,
BIRKENFELD, VEREMONT,
BIRKENHEAD, FREDERICK EDWIN EARL OF
BIRKENSTOCK, MELCHIOR EDLER V.,
BIRKHEAD, MATTHEW,
BIRO, LUDWIG,
BISCHOFF, DIEDRICH, DR.
BISCHÖFE DER ENGLISCHEN STAATSKIRCHE
BISCHÖFE, ERZBISCHÖFE,

Bidegain,
s. Fiches.
Bielefelder Ring,
s. Ringe, Freimaurerische.
Bielleld, Jakob Friedrich Freiherr v.
1716 (oder 1717), t 1770, Geheimer Legationsrat, Schriftsteller. Jugendfreund Friedrichs des Großen. wurde 1737 in Hamburg Freimaurer (Loge d'Hambourg), amtierte bei der Freimaurerweihe Friedrichs des Großen. damals Kronprinzen. 1738 in Braunschweig als Schrift, führer und Redner, wurde dann von Friedrich mit Oberg (s. d.) im folgenden Jahr nach Rheinsberg eingeladen, um dort Loge zu halten; er war dann auch nach der Thronbesteigung eine Zeitlang dauernd um die Person des Königs, Schriftführer und Aufseher der von diesem geleiteten "Loge du roi", mehrmals Stuhlmeister der Loge "Aux trois globes", die er 1743 in eine deutsche Loge verwandelte. 1755 setzte er in großmeisterlicher Amtsausübung" die älteste Berliner Tochterloge der Drei Weltkugeln" in Tätigkeit. (Vergl. Vorwort von Stefan Kekule von Stradonitz zu "Jakob Friedrich Freiherr von Bielfeld" von Dr. Gerda Voss, Berlin 1928.)
Biene, Bienenkorb,
beliebtes Symbol der Freimaurerei (soziale Gemeinschaftsarbeit), z. B. im Wappen des Eklektischen Bundes. Frankfürt. Charles Hunt zitiert aus einem Katechismus von 1511 (?): "Was ist das, ein Baumeister und doch kein Mann, macht, was kein Mann machen kann und dient dabei Gott und Menschen?" Antwort: "Die Biene". Jonathan Swift in einer satirischen Schrift "Letter from the Grand Mistress of the Female Freemasons" ist wohl der erste der die Biene als ein freimaurerisches Symbol erwähnt. Als Mathematiker und Architekt wird die Biene wiederholt zum Vergleich herangezogen. Der bekannte Entomologe Benri Fabre hat ihr eine Abhandlung "The Mason Bee" gewidmet.
Bienfaisance Maçonnique
in Paris. Wohlfahrtseinrichtung für Freimaurer der "Grande Loge Nationale pour la France".
Bierbaum, Otto Julius,
deutscher Lyriker und Romandichter ("Das Überbrettel."). * 1865 t 1910. Als der Gemeinderat von Schwabing bei München eine Straße nach ihm benennen wollte, protestierten gegen diese Ehrung "eines Freimaurers" die katholischen Gemeinderate. B. ist niemals Freimaurer gewesen. In dem von ihm veranlaßten "Roman der XII" kommt im 12. Kapitel ein Freimaurer unter Begleitumständen vor, die darauf hinweisen, daß keiner von den zwölf Autoren zur Freimaurerei Beziehung hatte.
Bijou
BIJOUX Frans
(engl. Jewel), aus dem 18. Jahrhundert stammender Ausdruck für Logenkleinod oder Logenabzeichen, der auch in die deutsche freimaurerische Terminologie übernommen worden ist.
Binde.
Das Verbinden der Augen ist ein uralter, bereits bei den Einweihungen der Mysterienbunde üblicher Brauch, dem der Sinn der Lichterteilung zugründe liegt. In der Freimaurerei scheint er erst im Laufe des 18. Jahrhunderts entstanden zu sein. So nahm die Loge in Hamburg erst 1753 "die Verbindung der Augen" an. 1762 wurde in England angefragt, ob die Aspiranten mit verbundenen Augen einzuführen wären, da fast alle Logen das Gegenteil übten. Erst am 9. Februar 1763 wurde der englische Brauch endgültig übernommen. In Steimmetzritualen und alten englischen Manuskripten ist von einem Verbinden der Augen keine Rede (s. auch Audition sous 1e bandeau).
Anti-vrijmetselarij 1998
ALZIEND OOG
DE INWIJDING
RISKANT
DE ODD FELLOWS
"VOOR MIJ IS HET DUIDELIJK DAT DIT EEN ANTICHRISTELIJKE BEWEGING IS. HIER WORDT NIET DE GOD VAN DE BIJBEL GEBEDEN, MAAR EEN VALSE GOD. IK BEN ERVAN OVERTUIGD DAT HIER DE SATAN ACHTERZIT. DE AFGELOPEN WEKEN, VOORDAT OMEGA ZOU WORDEN OPGENOMEN, HEB IK DUIDELIJK EEN GEESTELIJKE STRIJD ERVAREN. IK BEN BEHOORLIJK ZIEK GEWEEST, MAAR GELUKKIG STAAT ONZE GEMEENTE BIDDEND OM ONS HEEN.".

OMEGA WIJST WEG NAAR BEVRIJDING GEBONDEN DOOR VRIJMETSELARIJ

Dit zegt Esther Noordhoek. Zij is een van de gasten in de uitzending van Omega, die deze week gaat over de Vri jmetselarij. Diverse gasten vertellen hun ervaringen.
ALZIEND OOG
De Vrijmetselarij is wereldwijd vertakt en heeft miljoenen leden. De organisatie is opgebouwd uit 33 afdelingen, loges genoemd. De bekendste zijn de Blauwe Loges, de Rozekruizers en de Tempeliers. Een centraal teken in de Vrijmetselarij is het alziende oog. Je vindt dat ook terug op het dollarbiljet. Dit teken staat voor totale controle. Ook de passer en de rechthoek worden gebruikt als symbolen. Opvallend is de verering van de zon, de maan en de fallus (het mannelijke geslachtsdeel) binnen de Vrijmetselarij. Hierin ligt een relatie met de Griekse zede, waarin de mens, het menselijk kunnen, centraal werd gesteld. Amerika telt meer dan 13.000 loges met in totaal zo'n vier miljoen leden. In ons land zijn 143 loges bekend, waarbij zotn 7000 leden zijn aangesloten. De plaatselijke samenkomsten zijn geheim en vinden plaats in zogenaamde tempels.
Dr. Albert Pike, een grote voorman van de Vrijmetselarij, stelt: "De Vrijmetselari; is bij uitstek een religieus, mysterieus en antichdstelijk gebeuren en bedriegt al degenen die bedrogen moeten worden. Het is een universele broederschap, die geen plaats biedt aan gehandicapten, financieel en sociaal zwakkeren. Het doel, de oprichting van een nieuwe wereldorde en een nieuwe schepping, moet bereikt worden door gebruik te ma ken van krachtige, invloedrijke persoonlijkheden op economisch, politiek en religieus terrein. Deze nieuwe wereldvorm moet geregeerd worden door een kleine elite die de hoogste graad van kennis heeft bereikt." Het is opmerkelijk dat nogal wat christenen lid zijn van de Vrijmetselarij, terwijl tegelijk geldt dat de naam Jezus mag niet worden beleden of uitgesproken.
DE INWIJDING
De inwijding in de loges van de Vrijmetselarij is een bizar gebeuren. "Als iemand bij voorbeeld de inwijding tot leerling-gezel meemaakt, moet hij uitspreken dat zijn keel mag worden doorgesneden, zijn tong uitgerukt en dat hij 24 uur in het ruwe zand mag worden begraven, als hij opzettelijk het geheim van leerlinggezel in de Vrijmetselarij verraadt. De straf voor schending van het geheim bij de tweede graad is dat de linkerkant van iemands borst wordt opengereten, zijn hart enuit wordt gerukt en wordt overgegeven aan de wilde dieren.
Bij de derde graad wordt iemands lichaam in tweeën gerukt en zijn ingewanden worden veretijderd en tot as verbrand. Bij hogere graden worden de consequenties steeds verschrikkelijker. Een inwijding vindt altijd plaats in de duisternis. De kandidaten worden altijd geblinddoekt.", aldus John Hofman in zijn boek Verbreek de vloek (uitgave van Elia Stichting).
Over de inwijding lezen we in het blad Promise: "Tevoren mag een kandidaat niet weten wat er tijdens de initiatie met hem staat te gebeuren. Men brengt hem eerst enige tijd in een kleine donkere ruimte vol Vrijmetselarij-symbolen, in de 'schoot van Moeder Aarde', met alleen het licht van een kaars. Vervolgens is de kandidaat verplicht een eed af te leggen, die hem zin voor zin wordt voorgezegd. Bij deze inwijding worden vervloekingen uitgesproken over zichzelf, de familie, naaste kennissen en de Kerk. Wie de geheimen verraadt, stelt zich bloot aan afgrijselijke martelingen. Bij zijn initiatie wordt de kandidaat een geheime naam van god onthuld:Jah-bul-on. Dit staat voorJah: Hebreeuwse God-Jahweh; Bul: of Baal - Assyrische godheid en On: Osiris - de Egyptische zonnegod. Deze naam heeft absoluut niets te maken met de God van de Bijbel."
RISKANT
John Hofman stelt dat het geestelijk gezien uiterst riskant is om lid te zijn van de Vrijmetselarij of om vrijmetselaars in familie- of vriendenkring te hebben. ,Je komt hierdoor onder een vloek. Een vloek is een duistere macht die je blijft achtervolgen totdat deze in de Naam van Christus wordt opgeheven.
Een greep uit de gevolgen die hij tegenkwam (geconstateerd door de NieuwZeelandse arts, dr. Stevens): aanbidding van Lucifer en een antichristelijke geest, een sterke controlegeest (al ziend oog), twijfel, ongeloof, scepsis, allergieën, astma en huidziekten, voortdurend financiële problemen, angsten en miskramen." Op. de eerste uitgave van zijn boek heeft de auteur veel reacties gekregen. Met name van mensen die in de Vrijmetselarij hebben gezeten of die familie dan wel kennissen hebben, die in de Vrijmetselari; zitten of hebben gezeten. Een van hen is Bea. Ze schrijft: "Ruim veertig jaar heb ik onder ernstige vioeken geleefd als gevolg van Vrijmetselarij in mijn familie. Mijn opa uit Zuid-Afrika was een hoge vrijmetselaar. Hij was een alcoholist, evenals mijn zus, mijn vader en mijn oom. Mijn opa en zijn oudste zoon leden sterk aan schizofrenie. Hoewel zi jn oudste zoon een briljant student was, pleegde hij zelfmoord. Het was duidelijk dat er een geest van vernietiging in mijn familie bezig was. Vanaf de moederschoot leed ik aan enorme zelfverwerping. Toen ik 29 was, bad ik vurig voor genezing van verwerping en misvorming.
Ik smeekte de Heer of Hij deze kwelling met wortel en tak wilde uitroeien. Een goede vriendin van mij die een internationale bediening heeft, verbrak de vele vloeken van Vrijmetselarij over mijn leven. Veertig jaar lang was ik gekweld geweest door verwerping en vervioekingen en nu was ik vrij."
DE ODD FELLOWS
Een van de gasten in het programma is Esther Noordhoek. Haar leven hing van vreemde gebeurtenissen aan elkaar: ziekte, angsten en andere problemen. Twee Jaar terug zag ze opeens de oorzaak: haar binding met de Odd Fellows, een aan de Vrijmetselarij verwante organisatie. Haar opa zit erbij, haar ouders, andere familleleden en ze is er zelf ook enige tijd bij aangesloten geweest.

De Odd Fellows werken aan een beter menszijn. Elke week komen zij bij elkaar In de tempel. In Nederland hebben de Odd Fellows zeker veertig loges. Ik was bij de Jong Odd Fellows. Ik was voorzittcr van de jongeren-club In Leuwarden
Mijn ouders zeggen christen te zijn. Ze hebben wel een bijbel, maar ze lezen er nooit in. Veel Odd Fellows zitten op zondag In de kerk en op dinsdag in de loge.
Van mijn 18e tot mijn 21e ben ik erbij geweest. Toen we trouwden, ben ik er om praktische redenen mee gestopt. Ik was toen nog geen christen.
Wel voelde ik me daarna vaak ellendig. Ik was angstig, depressief en kreeg vaak nachtmerries. We halen altijd financiele problemen en ook in ons huwelijk ondervonden we barieres. Ik kon mijn gevoelens niet uiten, kon niet boos worden, maar ook niet huilen. Toen ben Ik tot geloof gekomen, maar de klachten vardwenen nog niet.
Met de leden van de gemeente zijn we tocn op zoek gegaan naar de oorzaak ervan. We kwamen terecht op de Odd Fellows. Daardoor had ik me vloeken op m'n hals gehaald. Er is voor me gebeden om bevrijding van de banden. Daarna voelde ik me beter. Die nacht werd Ik heel benauwd wakker. Ik voelde me ziek en wist dat er iets heel duisters in de kamer. Ik ging bidden, viel in slaap, werd weer benauwd wakker, ging weer bidden en viel weer in slaap. Na die nacht is dit nooit meer teruggekomen. Ik was bevrijd.
Ik kreeg ook m'n emotics weer terug. Ik ben veel gaan lezen over de Odd Fellows. Het viel mij op dat er bij ons in de familie heel veel ziekten voorkomen. Dat heeft daarmee te maken: BIJ de kleine kinderen vooral astma en longontsteking. Voor onze twee kinderen is gebeden en bij hen is het nu verdwenen.
Ik wil zoveel mogelijk bij de Odd Fellows nadaan blijven. Alle boeken en tijdsdhriften die ik erover had, heb ik in de papiersnipperaar venietig " TV Evangelische omroep 19 dDec, 1998 NEDERLAND 2
Canada
Brits columbia
From: trevorgbc-freemasonry.com (Trevor W. McKeown)
Dear Sir,
The Most Worshipful Grand Lodge of Ancient Free and Accepted Masons of British Columbia recognize as regular the following Continental Grand Lodges:
The Grand Lodge of British Columbia is not in communication with the other organizations you mention and holds no opinion of them nor has any knowledge of them.
Every Freemason is free to hold, and express, his own opinion on the meaning and interpretation of Freemasonry. But it is the prerogative of each Grand Lodge to define its own Constitutions, ancient Landmarks and Declaration of Aims and Relations.
This Grand Lodge does not accept your definition as applying to the Grand Lodge of British Columbia. We are defined, not by our ritual, but by our belief in the practice of Faith, Hope and Charity; Brotherly Love, Relief and Truth.
At the Grand Lodge communication held at Vernon in 1992 the following statement concerning the aims and relations of the Craft in British Columbia was adopted:
From time to time the Grand Lodge of British Columbia has deemed it desirable to set forth in precise form the Aims of Freemasonry as consistently practised under its jurisdiction since it came into being as an organized body in 1871, and also to define the principles governing its relations with those other Grand Lodges with which it is in fraternal accord.
In view of representations which have been received, and of statements recently issued which have distorted or obscured the true objects of Freemasonry, it is once again considered necessary to emphasize certain fundamental principles of the Order.
1. The first condition of admission into, and membership of, the Order is a belief in the Supreme Being. This is essential and admits of no compromise.
2. The Bible, referred to by Freemasons as The Volume of the Sacred Law, is always open in the lodges. Every candidate is required to take his Obligation on that book, or on the volume which is held by his particular creed to impart sanctity to an oath or promise taken upon it.
3. Everyone who enters Freemasonry is, at the outset, strictly forbidden to countenance any act which may have a tendency to subvert the peace and good order of society; he must pay due obedience to the law of any province in which he resides or which may afford him protection, and he must never be remiss in allegiance due to the Sovereign of his native land.
4. While British Columbia Freemasonry thus inculcates in each of its members the duties of loyalty and citizenship, it reserves to the individual the right to hold his own opinion with regard to public affairs. But neither in any lodge, nor at any time in his capacity as a Freemason, is he permitted to discuss or to advance his views on theological or political questions.
5. The Grand Lodge has always consistently refused to express any opinion on questions of foreign or domestic state policy, either at home or abroad, and it will not allow its name to be associated with any action, however humanitarian it may appear to be, which infringes its unalterable policy of standing aloof from every question affecting the relations between one government and another, or between political parties, or questions as to rival theories of government.
6. The Grand Lodge is aware that there do exist bodies, styling themselves as Freemasons, which do not adhere to these principles, and while that attitude exists the Grand Lodge of Brltish Columbia refuses absolutely to have any relations with such bodies, or to regard them as Freemasons.
7, The Grand Lodge of Britlsh Columbia is a Sovereign and Independent body practising Freemasonry only within the three degrees and only within the limits defined in its constitution as "pure Antient Masonry". It does not recognize or admit the existence of any superior Masonic authority, however styled.
8. The Grand Lodge of British Columbia will refuse to participate in conferences with so-called International Associations claiming to represent Freemasonry, which admit to membership bodies failing to conform strictly to the principles upon which the Grand Lodge of British Columbia is founded, nor can its views be represented by any such Association.
9. There is no secret with regard to any of the basic principles of Freemasonry, some of which have been stated above. The Grand Lodge of British Columbia will always consider the recognition of these Grand Lodges which profess and practise, and can show that they have consistently professed and practised, those established and unaltered principals, but in no circumstances will it enter into discussion with a view to any new or varied interpretation of them. They must be accepted and practised wholeheartedly and in their entirety by those who desire to be recognized as Freemasons by the Grand Lodge of British Columbia.
The Grand Lodge of British Columbia, like the Grand Lodges of England, Ireland and ScotlandS is convinced that by a rigid adherence to these Aims and Relationships that Freemasonry has survived the constantly changing doctrines of the outside world, and is further compelled to place on record its complete disapproval of any action which may tend to permit the slightest departure from the basic principles of Freemasonry. It is strongly of the opinion that if any Grand Lodge does so it cannot maintain a claim to be following the Ancient Landmarks of the Order. Canada.
Trevor W. McKeown, Editor, "Masonic Bulletin'" ,
Webmaster, Grand Lodge website, Chairman, Grand Masonic Day Committee, Library Board Trustee, Community Relations Committee , Grand Lodge of British Columbia A.F.& A.M. 1495 W. 8th Ave.
Vancouver, B.C. V6H lC9 Canada
tel: +1-604-736-8941
fax: +1-604-736-5097
email: website: anti-masonry: 2vm2 trevor@bc-freemasonry.com http://freemasonry.bc.ca http://users.uniserve.com/~ttrevor/anti-masonry faq.html
Birch-Hirseifeld, Felix Victor,
Dr., Professor der pathologisehen Anatomie in Leipzig * 1842, t 1899, hervorragender Forscher und Lehrer, war Mitglied der Loge "Ferdinand zum Felsen" in Hamburg, später Stuhlmeister der Loge "Zum goldenen Apfel" in Dresden..
Birkenfeld, Veremont,
Geistlicher Rat und katholischer Stadtpfarrer in Offenbach & M war 1812 Gründer der Loge "Carl und Charlotte zur Treue" in Offenbach. Er starb als deren Stuhlmeister 1820. Der evangelische Konsistorialrat und Großmeister Dr. Friedrich widmete B. seine Schrift "Der Freimaurerbund" und die "Jesuitisch-hierarchische Propaganda" "in dankbarer Anerkennung seines Eifers und seiner Verdienste um die Loge bis au den Tod".
Birkenhead, Frederick Edwin Earl of
(vorher Smith), englischer konservativer Staatsmann * 1872, t 1930, Rechtsanwalt Schriftsteller, Unterhausmitglied, Generalstaatsanwalt in der Koalitionsregierung, 1919 Lordkanzler, 1924 Staatssekretär für Indien im zweiten Kabinett Baldwin, führender englischer Freimaurer, war Zugeordneter Meister der "Royal Colonial Institute Lodge Nr. 3556" (deren Meisterwürde der Großmeister Duke of Connaught ad vitam bekleidet) und Großaufseher der Großloge von England.
Birkenstock, Melchior Edler v.,
Hofrat * 1738, t 1809, österreichischer Aufklärer, war Mitglied der Studien-Hof-Kommission Reformator des österreichischen Schulwesens und Mitglied der Wiener Loge "Zur wahren Eintracht".
Birkhead, Matthew,
Sanger und Schauspieler am Londoner Drury Lane-Theater, war Meister vom Stuhl der Loge Nr. 5, als Anderson seine Verfassung schrieb. Von ihm das wohl alteste Lied der englischen Freimaurerei der Lehrlingsgesang (Entered Apprentiee's Song), zuerst erschienen im Weekly Journal, 1. Dezember 1722, von Anderson in seine Konstitutionen (1723) übernommen, ein auch heute noch in England bei Tafellogen gern gesungenes Lied mit den bekannten Anfängsstrophen:
"Come let us prepare We Brothers that are Assembled on merry occasion Let's drink, laugh, and sing Our wine has a spring Here's a health to an Accepted Mason."
Biro, Ludwig,
ungarischer Romanschriftsteller, Dramatiker und Filmautor. * 1880, war Stuhlmeister der Loge "Martinovies" in Budapest.
Bischoff, Diedrich, Dr.
Jur- Professor, * 15. Februar 1866 in Bremen, aufgenommen 1893 in der Loge "Hansa" in Bremen, angenommen 1898 Loge "Phönix" in Leipzig, Ehrenvorsitzender des Vereins deutscher Freimaurer dessen Vorsitzender er durch lange Jahre war. Er gehört zu den führenden Köpfen der deutschen Freimaurerei.
Durch sein besonderes Geschick ist es ihm gelungen, den V. d. F. durch die schwierigen Zeiten der Nachkriegszeit ohne größere Verluste hindurchzubringen. Als maurerischer Schriftsteller entwickelte B. eine ansehnliche Produktivität. Neben zahlreichen kleineren Schriften sind besonders zu erwähnen: "Vom vaterlandischen Beruf der Freimaurerei", "Die deutsche Freimaurerei im Weltkrieg", "Internationalismus und Freimaurerei" u. v. a. Als zündender Redner wie als gedankenreicher Schriftsteller gleich begabt, hat B. den Jahresversammlungen des Vereines den auszeichnenden Inhalt zu geben gewüßt. Auf ihn gehen auch die Gemeinschaftstagungen des Vereines zurück, die der Erörterung grundlegender Fragen der Freimaurerei dienen.
Er besaß das besondere Geschick, die deutsche Freimaurerei aus der Zerspaltung ihrer Systeme auf ihren gemeinsamen Kulturbesitz hinzuweisen und in den langen Jahren seiner Geschaftsleitung Praxis und Wissenschaft ausgezeichnet zu verbinden. Seiner innersten überzeugung nach humanitärer Freimaurer, hatte er selbstverständlich in der Nachkriegszeit mit starken Gegenströmungen zu rechnen. Der volle Einsetz seiner reichen und starken Persönlichkeit hat den einigenden Grundgedanken des Vereines durchzusetzen vermocht.
Bischöfe der englischen Staatskirche
von Birmingham, Bradford, Bristol, Buckingham, Kalcutta, Coventry, Derby, Durham, Liverpool, Perth (Erzbischof), Rochester, Willesden, Worcester waren 1930 Großkaplane (Grand Chaplains, bezw. Past Grand Chaplains) der Großloge von England.
Bischöfe, Erzbischöfe,
Katholische, die dem Freimaurerbund angehörten, waren u. a.: Athaid e, Bischof von Elvas, Portagal (1818), Graf Joh. Bapt. v. Auersperg, Fürstbischof von Passau (1785), Joh. Mich. v. Brigido, Fürstbischof von Laibach (1788), August Clemens, Herzog von Bayern, Erzbischof und geistlicher Kurfürst von Köln, Bischof von Hildesheim Großmeister des Deutschordens (bis 1738), Karl Theodor v. Dalberg~ Erzbischof von Regeneburg (1781), Cardinal Delci in Rom (1750), Max v. Droste - Visehering, Weihbischof zu Münster (1778), Franz Ludwig v. Erthal. Fürstbischof von Bamberg, José Luiz Alvez Feijo, Bischof von Braganza in Portagal (1862), Mariam Fernandez Fortique, Bischof von Guyana, Heinrich Förster, Fürstbischof von Breslau (bis 1837), Michael Horvith, Titularbischof der Csanader Diözese, Don Ramon Ignazio Mendez, Erzbischof von Venezuela, Joh. Petrus Mirer (1845), Bischof von St Gallen (1807—26), Munviel, Bischof von San Domingo (1810), Podoski, Erzbischof von Gnesen, Primas von Großpolen (1770), Nikodem Puzyna, Fürstbischof von Wilna (1817), Louis René Edouard Prinz v. Rohan, Kardinal-Fürstbischof von Straßburg (1779), Hyazint Ronay, Bischof von Skodar, Philipp Gotthard, Graf v. Schaffgottsch. Fürstbischof von Breslau (1742), Leop. Maria Jos" Graf v. Spans, Fürstbischof von Brixen, Franz Freiherr v- Spleny, Bischof zu Waitzen (1778), Felix Torres Amat, Bischof von Asterga - Th- Graf von Trauttmanndorf Fürsterzbischof und Kardinal zu Olmütz (1785), Maximilian Vrhovae, Erzbischof von Agram, Franz Karl Graf von Welbrück, Fürstbischof von Lüttich, Zaeppffell, Bisthof von Lüttich (1809). Ferd. Chr. Graf zu Waldburg - Zeil, Fürsterzbischof von Chiemsee (1777).