unog.gif - 1393,0 K
UNIVERSAL DECLARATION
of
HUMAN RIGHTS


(Universele Verklaring van de Rechten van de Mens).

De algemene vergadering van de Unlted Nations Orgonization (U. N.; Verenigde Naties) heeft op 10 december 1948 de onderstaande rechtenverklaring vastgesteld. Ze is bedoeld voor alle mannen en vrouwen, onverschilllg hun nationaliteit, ras, godsdienst, welstand, enz. De rechtenverklaring begint uit te spreken, dat alle mensen vrij worden geboren en dat allen gelijkwaardig zijn.

In veel landen gelden de bepalingen van deze rechtenverklaring niet en het nog een hele tijd duren, voor ieder mens al deze rechten en vrijheden zal genieten. Werkelijkheid zullen ze eerst worden, al we ons allen daarvoor willen inspannen, als we niet alleen goede dernocraten zijn, die rechten voor onszelf vragen, maar nog betere, door anderen dezelfde rechten te verlenen, wat we voor ons zelf wensen: VRl.JHEID VERDRAAGZAAMHEID VREDE