33g.gif - 11K

Vrijmetselarij en Ethiek


Verantwoording Moraal en Ethiek Vragen? Vrijmetselarij

Verantwoording

Ik hoop dat deze pagina's gelezen zullen worden door niet-Vrijmetselaren (zgn. Profanen) en Vrijmetselaren.
Ik wil niemand door deze informatie overhalen om lid te worden van de Vrijmetselarij, maar wel zou ik het op prijs stellen indien mensen die belangstelling hebben voor de Vrijmetselarij beter ingelicht de voor hen relevante vragen kunnen stellen.Voor de Vrijmetselaren het volgende:


Ik wil niemand bestrijden dat zijn vorm van Vrijmetselarij, échte Vrijmetselarij is, maar niemand kan claimen dat zijn Vrijmetselarij de énig echte is. Ook de "erkende" Vrijmetselarij niet.
Immers, wat vast staat dat in 1717 de eerste maç.-. organisatie werd opgericht, een verzameling Loges, die de Groot Loge van Londen werd genoemd. Deze kende slechts 2 graden en b.v. een Bijbel of altaar was in deze ritualen onbekend, ja, het bezit hiervan door burgers was zelfs verboden.
Deze tijd kenmerkte zich door de afwezigheid van Godsdienst vervolgingen en het onstaan van de filosofie van de Verlichting.
Vrouwen, Blinden, kreupelen, besneden en zwarte mensen waren uitgesloten van het lidmaatschap.
Daar is inmiddels, met wisselend succes per O.-., in het algemeen gesproken een eind aan gekomen. Iedereen kan wel een Loge vinden die niet afwijzend staat tegenover zijn/haar gebrek. Hoewel het soms wel enige moeite kost.
Hiervoor (1717) moeten er diverse, niet georganiseerde, Loges geweest zijn, waaronder waarschijnlijk die van de Deïsten, die volgens Toland zelfs gemengd moeten zijn geweest.
In de loop van de tijd waren er meer dan 40 soorten Vrijmetselarij , die allemaal vonden dat zij de enig echte waren.
Een van deze soorten was b.v. de z.g. "Schotse Ritus"
Deze Ritus was weer onder te verdelen in 50 ondersoorten. Een van deze ondersoorten is de "Ancient and Accepted Scottisch Rite". Één van de side Degree's van begin 1800 die in Amerika is ontstaan onder controle van de Engelse Groot Loge.
Voor de liefhebbers: er zijn er in totaal, in die 300 jaar, ca. 1500 graden te onderscheiden. Wat wel gemeenschappelijk was en bleef, zijn de "Blauwe graden" van Ll.-., Gez.-. en Mr.-..
De doelstellingen van de Loges wisselden van gezelligheids vereniging, verzekerings bedrijf (samen sterk idee), Kerkelijk getinte bijeenkomsten tot kennis uitwisselings plaats. En natuurlijk combinaties van deze.
Wat tevens varieerde waren de z.g. afkomsten t.w.n. Egypte, Tempeliers, Rozenkruizers, Cagliastrio's e.c. variaties, Algemisten, Mystici, Dru´den, etc.
Wat ik nu heb geprobeerd is, voorzover mogelijk, terug te gaan in de tijd van 1650.
Hiertoe heb ik ;
a. Veel gelezen over de oude Vrijmetselarij, en toen de verschillen afgetrokken.
b. Verschillende boeken gelezen over die tijd.
c. Verschillende cursussen gevolgd over de Vrijmij.-. en Ethiek.
Vervolgens de overeenkomsten gezocht en, volgens mij, gevonden.
En dat heb ik nu geprobeerd in deze Site weer te geven.
Vragen?
Indien u vragen hebt, kunt u vragen stellen aan:
webmaster@vrijmetselaarsgilde.eu
Alleen serieuze vragen worden beantwoord.!
Voor de "Profanen" geld dat ik niet in zal gaan op gedetailleerde vragen over ritualen.
Voor de "ingewijden" geld dat zij dan de organisatie, Loge en graad moeten opgeven.
Dit om mogelijke antwoorden die niet voor hen bestemd zijn, volgen hun Opz.-., te vermijden.
De inhoudelijke Maç.-. vragen die gesteld worden en zal ik proberen zo goed mogelijk te beantwoorden, alleen moet u er dan wel op rekenen dat het antwoord soms meerder pagina's kan beslaan.
Ik stuur u dan de onbewerkte teksten in het Nederlands, Engels of Duits. Met bronvermelding!
Ik ga dit niet vertalen om eigen interpretaties te vermijden.
Geef dus i.m. uw adres als u dit liever per post ontvangt. .