Cultuur door de invloeden en omstandigheden gevormd?

Zoals ik het zie, is cultuur de overlevingsstrategie van de samenleving, met wortels in de geschiedenis van die samenleving en beïnvloed door kleine ingrepen in de tijd, als in een fractel. Telkens verandert er iets in de formule, maar uiterlijk is er niets veranderd, tot een bepaald moment dan kiept de hele structuur, chaos!!
maar de fractel wordt opnieuw gevormd, maar uiterlijk sterk veranders is hij weer zichtbaar.
Invoeden zijn:
CULT1 (184K) Geografische omstandigheden zoals woestijnene en moerassen. Bergen en polderlanden etc
Voedsel voorziening, wat te maken heeft met de vorige invloed, maar ook in de tijd. b.v.

de schapenteeld in de moestijnen en de scheepvaart van de OIC in het verleden.
De eigen agrarische structuur kan ruilmiddelen opleveren met de buurlanden,
zoals b.v. de jacht, landbouw, veeteelt, en industrie.
zoutwinning maakt een land economisch sterker etc.
Klimatologische omstandigheden, zoals de noorpool en de savannes.
Uitgeoefenende rijkdom, bankiers die legers betalen of juist niet
Militaire blokken, zoals de militaire dictators of als tegendeel de democratie beschermers.
Burgers, zoals in de oude griekse Stadstaten b.v
Ambtenaren, met als verlicht voorbeeld de oude Sowjet Unie en Kafka
Clerus, met name de soort van geloof. Katholieke landen of natuurgodsdiensten hebben andere denkbeelden over de mate waarin de godsdienst moet dwingen
Wetenschappers, meestal alleen als ondersteuners van de hoofddominant
Bezitters van informatie,
als macht achter de troon
Kortom, mensen met macht die deze macht gebruiken om iets van de bevolking af te (helpen) dwingen.
Dit kan zijn d.m.v. fysieke overreding of d.m.v. psychische overreding.

Onderworpen aan deze structuur ontwikkelt de bevolking een overleving strategie.
Mensen moeten leven met deze structuur en zullen daar het best van willen maken om te overleven, voor de gezinnen te onderhouden etc.
M.i. is de menselijke psyche er op gericht problemen te vermijden.
De mens zal zich daarom aanpassen en er het beste van proberen te maken, echter met behoud van zoveel mogelijk van het eigene, het vertrouwde, het veilige bekende. Dit kan een wijze van potten bakken, een wijze van samenleven, een manier van bouwen of alles te samen zijn. De aard en wijze waarin dit mogelijk is hangt af van de bovenliggende structuur.

 

Een heel belangrijke vormer en uiting vorm van cultuur is de spraak.
Zonder spraak waren wij geen mensen maar gelijk aan dieren.
Wij denken in de spraak, wij uiten ons in de spraak, slaan informatie op met spraak en geven dit door met spraak.
Spreken is dus een sleutel voor de vorming van een cultuur.

 

De structuur van een machtsblok heeft geen eeuwigheid waarden maar zal steeds aan verandering onderhevig zijn. Een beeld om dit te vergelijken zijn fractels. Als we een fractel laten uittekenen op de computer dan kunnen we het beeld steeds een beetje laten veranderen door de waarden van de wiskundige formule steeds iets te wijzigen.
In grote lijnen blijft de tekening gelijk , tot een bepaald moment waarop de tekening te gecompliceerd wordt. Dan wordt het tijd voor een nieuwe variatie en kunnen we weer van voor af aan beginnen.

Deels zullen deze veranderingen komen door de invloed die een machtsblok zelf uitoefend op de cultuur. Een voorbeeld hiervan kunnen we zien in de geschiedenis van Rusland.
Daar was,voor de revolutie, een machtsblok van hoge ambtenaren (edelen) die,gedwongen door de buureconomieŽn, steeds meer fabrieken moesten toelaten om hun welvaart te consolideren.
Op deze wijze ontstond een toenemende verschuiving van de wijze waarop de bevolking zijn inkomen verdiende, steeds meer mensen gingen hun brood verdienen door de handel en de industrie. Bij dit patroon van handel en industrie behoorde een bevolking met meer ontwikkeling en een grotere vrijheid van denken, die echter, uit angst voor aantasting van de bestaande structuur van het machtsblok, steeds meer ingedamd en onderdrukt moest worden, net zo lang tot de druk zo groot was dat de ketel ontplofte, de bestaande machts structuur werd opzij gezet en er ontstond ruimte voor een nieuwe structuur.

Een zelfde beeld kunnen we vinden b.v. in de Franse geschiedenis met de Franse revolutie, waar na enige tijd, net als in Rusland, het militaire machts blok de macht heeft gehad (Napoleon).etc.
Andere voorbeelden zijn
de geschiedenis van de Nazi's (bruinhemden)
De Badermeinhof bende
9-11 (internationaal terrorisme en de anti-psychose)
ICT vereisten

Een voorbeeld van uitstellen en tegenhouden zagen we in Japan.
Daar hadden de edelen, mede gedreven door een grondig wantrouwen voor de westerse macht, al vrij snel de behoefte om zelf te gaan of te laten produceren en werden zo al snel zelf de nieuwe of vernieuwde macht, maar volgens de oude waarden!! Dat moest uit de hand lopen omdat zij weer de militairen in de arm namen om markten te veroveren en zo de tijger moesten gaan berijden.