DEN DANSKE
FRIMURERORDEN

Et par hvide handsker
og en ugentlig rensning

En artikel fra "I Guld og Himmelblaat"
- EN BOG OM FRIMURERIET I DANMARK
  I FORTID OG NUTID