Skt. Johanneslogen EXCELSIOR er centrum for frimureriet i Sydvestjylland, og højt over Esbjerg havn ligger den smukke, nye logebygning, bygget og indrettet af brødrene til logeformål og indviet i 1962.

11999 fejrer EXCELSIOR 50 års jubilæum som arbejdende loge, dvs. i 50 år har EXCELSIOR optaget og forfremmet brødre i ordenens første 3 grader.

Brødre fra Blåvand i vest, Tarm i nord, Skærbæk i syd og Brørup i øst samles her hver tirsdag i vinterhalvåret i de smukke og rummelige lokaler, der er en perfekt ramme om det frimureriske arbejde.

Normalt deltager 40 - 60 brødre i logemøderne. Medlemmerne repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen inden for alle samfundslag, uddannelser, sociale vilkår og alder.

Med kort varsel afholdes gerne informationsmøder for interesserede, der ønsker at stifte et nærmere bekendtskab med ordenen.

EXCELSIOR's devise : "Mod lyset og sandheden".

Kontaktpersoner:

Logens ordførende mester:
Evald Jensen
Fiskenes kvarter 78
6710 EsbjergV.
Tlf; 75156622
Logens sekretær:
Werner G. Brodersen
Logebygningen
Havnegade 65
6700 Esbjerg.
Tlf 75 12 00 29


Denne side vedligeholdes af
Den Danske Frimurerordens internetredaktion
Opdateret den 31. august 1999