WTO-NED
home
   
 
zoeken
 
Campagne tegen machtsuitbreiding van de WTO

Organisaties

Er bestaat wereldwijd al veel verzet tegen de WTO. Er is een internationale verklaring opgesteld waarin staat dat inplaats van uitbreiding van de WTO er een uitgebreide evaluatie plaatsvindt van het functioneren van de WTO van de afgelopen vijf jaar op onder andere milieu, arbeid, boeren en de positie van vrouwen en kinderen. Deze verklaring is ondertekend door meer dan 1100 organisaties uit meer dan 87 landen, waaronder Nederland.

Op deze site is informatie te vinden over Nederlandse organisaties, of internationale organisaties die werken vanuit Nederland, die zich bezig houden met de WTO. Hier is informatie te krijgen over hun projecten, conferenties en organisaties. Een paar ngo's voeren een gezamenlijk project uit onder de vlag van de Zuid-Noord Federatie. Om meer informatie te krijgen over de activiteiten van Hivos, Inzet, Wemos, Somo en de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels moet je kijken onder Zuid-Noord Federatie.