Reacties

Squin de Florian is een onafhankelijke onderzoeksgroep naar mašonnieke- en hedendaagse ridderorden. Met deze internetsite willen wij primaire bronnen die wij in de loop van de jaren hebben verzameld voor een breder publiek toegankelijk maken en daarmee bevorderen dat ook anderen, mede op basis van dit materiaal, zelfstandig onderzoek kunnen verrichten.

Wij nodigen u uit om uw op- en aanmerkingen op deze pagina's kenbaar te maken.

Daarnaast blijven wij ge´nteresseerd in gegevens over en publicaties van en over vrijmetselarij en soortgelijke organisaties. Met name zoeken wij tijdschriften en jaarboeken van vervolggraden.

U kunt contact met ons opnemen via e-mail of ons telefoon- en fax-nummer of ons postadres.  

In de nabije toekomst zullen wij deze site uitbreiden. Daarbij denken wij aan meer achtergrondinformatie, orden die niet in Nederland werkzaam zijn en meer ritualen. Ook andere vrijmetselaarsorden zullen nader beschreven worden. Daarnaast wordt er gewerkt aan publicaties over hedendaagse ridderorden, zoals de Hospitaalridders van de Orde van Sint Jan van Jeruzalem; de Orde van de Tempel van Jeruzalem en de Militaire en Hospitaalorde van Sint Lazarus.
 

Onderzoeksgroep Squin de Florian
Postbus 62, 3500 AB Utrecht
telefoon / fax: 020-8727027
vrijmetselarij@hotmail.com