WTO-NED
home
   
 
zoeken
 

Landen standpunten:

Er zijn veel verschillen tussen de lidstaten van de WTO. Een greep hieruit: zoals al duidelijk is geworden zijn veel landen, vooral in het Zuiden tegen een uitbreiding van de bevoegdheden van de WTO. Andere landen, waaronder die van de Europese Unie, zijn juist een grootvoorstander van verdere liberalisering. De Verenigde Staten willen vooral verbeterde markttoegang voor hun produkten.

In Europa onderhandelt de Europese Commissie namens alle lidstaten. De ministers van buitenlandse handel (in Nederland is dat staatssecretaris Ybema) geven een mandaat aan de Europese Commissie. Van tevoren moeten de ministers hierover hebben gediscussieerd met de nationale parlementen, iets wat in de praktijk vaak veel te wensen over laat. Toen Ybema informeel al met collega-ministers had overlegd over het mandaat aan de Europese Commissie, moest daarover in de Tweede Kamer nog gesproken worden. De brieven van Ybema aan de kamer zijn wel openbaar, en staan bij Nederland. Het is daarbij goed om nogmaals te bedenken dat Nederland haar mening alleen binnen Europa kan uitdragen, tijdens de onderhandelingen in Seattle zal de Europese Commissie het woord voeren.