WTO-NED
home
   
 
zoeken
 

Afkortingenlijst

EC Europese Commissie
ERT European Round Table of industrialists
EU Europese Unie
FTAA Free Trade Agreement of the America=s
ICC International Chamber of Commerce
MAI Multilateraal Akkord over Investeringen
MIA Multilateraal InvesteringsAkkoord
NAFTA North American Free Trade Agreement
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
TEP Trans-atlentic Economic Partnership
TRIP=s Trade Related Intellectual Property Rights (Intellectuele Eigendomsrechten)
VS Verenigde Staten
WTO World Trade Organisation (Wereldhandelsorganisatie)